Kot že nekaj let zapored, smo tudi v letošnjem letu organizirali seminar za strokovne delavce in koordinatorje varnosti in zdravja pri delu. Seminar je bil izveden 02.09.2021 v prostorih PGD Velenje

Objavljeno Torek, 12 Oktober 2021 Napisal 12.10.2021-2

Seminar je bil izpeljan v dveh delih in sicer:

 

Namenjen je bil strokovnjakom na področju varnosti in zdravja pri delu: koordinatorjem VZD, strokovnim delavcem VZD, odgovornim osebam, ki sodelujejo pri gradnjah, imetnikom dovoljenj za opravljanje strokovnih nalog s področja VZD, pooblaščenim osebam za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, upraviteljem večstanovanjskih stavb, odgovornim osebam s področja vzdrževanja, itd..

 

Usposabljanje za strokovne delavce varnosti in zdravja pri delu je bilo organizirano skladno s:

 

PROGRAM:

 

Usposabljanje za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu je bilo organizirano skladno s:

 

PROGRAM:

 

Člani društva smo se aktivno vključili v samo pripravo seminarja ter ga tudi uspešno izpeljali kljub epidemiji korona virusa, podanim omejitvam in priporočili s strani NIJZ in Vlade RS za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2.

Seminar je v celoti uspel, zahvala gre vsem članom društva, ki so kakorkoli pripomogli k organizaciji in tudi sami izvedbi seminarja.

 

Zadetkov: 1151