Real time web analytics, Heat map tracking

POROČILO SEMINARJA Z DNE 8.9.2022

Objavljeno Ponedeljek, 24 Oktober 2022 Napisal Andrej Majdak

Tudi v letošnjem letu smo organizirali seminar za strokovne delavce in koordinatorje varnosti in zdravja pri delu. Seminar je bil izveden 08.09.2022 v prostorih PGD Velenje. Seminar je bil izpeljan v dveh delih in sicer:

 • za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu na gradbiščih,
 • za strokovne delavce za varnost in zdravje pri delu.

 

Namenjen je bil strokovnjakom na področju varnosti in zdravja pri delu: koordinatorjem VZD v fazi priprave projektov in v fazi izvajanja projektov, strokovnim delavcem VZD, odgovornim osebam, ki sodelujejo pri gradnjah, imetnikom dovoljenj za opravljanje strokovnih nalog s področja VZD, odgovornim osebam s področja vzdrževanja, direktorjem in ostalim odgovornim osebam delodajalcev, itd..

 

Usposabljanje za strokovne delavce varnosti in zdravja pri delu je bilo organizirano skladno s:

 • Pravilnikom o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 78/19, 164/20),
 • Pravilnikom o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu (Ur. l. RS, št. 2/17).

 

PROGRAM:

 • PRIMER OCENE TVEGANJA, dr. Miha Otrin (SIQ Ljubljana)
 • PROTIEKSPLOZIJSKA ZAŠČITA: OBVEZNOSTI DELODAJALCA IN ELABORAT EKSPLOZIJSKE OGROŽENOSTI, dr. Martin Volmajer (IVD Maribor)
 • PREGLEDI IN PREIZKUSI ŽERJAVOV, Janez Glastovec (Janez Glastovec s.p.) in Bernard Krivec (Varja)
 • SISTEMI ZA OSEBNO VAROVANJE ZA DELO NA VIŠINI, Uroš Erčulj (EU Safety)

 

Usposabljanje za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu je bilo organizirano skladno s:

 • Pravilnikom o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 21/2008).

 

PROGRAM:

 • VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU NA GRADBIŠČU VEČJEGA PROJEKTA V PODJETJU SIJ ACRONI d.o.o., dr. Adis Medić (SIJ Acroni d.o.o.)
 • VSEBINA PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV IN POGOSTE ZDRAVSTVENE OKVARE DELAVCEV NA GRADBIŠČIH, Darja Krumpak, dr. med. (Medicina dela Krumpak)
 • TVEGANJA PRI DELU NA SONCU, Darja Krumpak, dr. med. (Medicina dela Krumpak)
 • VARNOST DVIGAL NA GRADBIŠČIH, Janez Glastovec (Janez Glastovec s.p.) in Bernard Krivec (Varja)

 

Člani društva smo se aktivno vključili v samo pripravo seminarja ter ga tudi uspešno izpeljali.

Zahvala za uspešno izpeljan seminar gre vsem članom društva, ki so kakorkoli pripomogli k organizaciji in tudi sami izvedbi seminarja.

Zadetkov: 2420