Real time web analytics, Heat map tracking

Društvo varnostnih inženirjev Velenje

 

Osnovni podatki:

 

KRATKO IME: DVI Velenje

NASLOV: Titov Trg 2, poštni predal 125, 3320 Velenje

LETO USTANOVITVE: 1980

PREDSEDNIK DRUŠTVA: Andrej MAJDAK

 

IZVRŠNI ODBOR

predsednik društva: Andrej MAJDAK
podpredsednik društva: Boštjan BRILEJ
izvršna sekretarka: Marjeta NOVINŠEK
člana IO: Anton DOLINŠEK, Denis ŠTEMBERGER

  

NADZORNI ODBOR

predsednica NO: Breda VERBOVŠEK
člana NO: Marjan ZDOLŠEK, Matjaž ČASL

  

DISCIPLINSKA KOMISIJA

predsednik DK: Božidar HORVAT
člana DK: Betka KOROŠEC, Milorad ŠIKMAN

 

KRATEK OPIS DRUŠTVA

Društvo varnostnih inženirjev Velenje (DVI Velenje) je bilo ustanovljeno leta 1980. Društvo združuje strokovnjake s področja varnosti in zdravja pri delu (VZD) ter s področja varstva pred požarom (VPP), iz različnih organizacij iz Šaleške, Savinjske in Koroške regije. Društvo je povezano v Zvezo društev varnostnih inženirjev v Republiki Sloveniji.

Članstvo v društvu je prostovoljno. Člani društva si medsebojno pomagamo, si izmenjujemo informacije in znanja s področja VZD in VPP ter se medsebojno spoštujemo.

Katere so PREDNOSTI biti član DVI Velenje:
 • izmenjava strokovnih znanj, izkušenj, gradiva, itd.,
 • medsebojna pomoč, tako na strokovnih kot na ostalih področjih,
 • širjenje znanstva med strokovnjaki, nadzornimi organi, člani partnerskih društev, ipd.,
 • udeležba na strokovnih ekskurzijah, tako v Sloveniji, kot v tujini,
 • formalno in neformalno druženje s člani društva,
 • dodati svoj doprinos k delovanju društva,
 • širjenje poslovnih povezav,
 • dodana vrednost tako za člana, kot za njegovega delodajalca oz. organizacijo,
 • sodelovanje pri organizaciji strokovnih seminarjev in/ali ugodnejši pogoji udeležbe na seminarjih v organizaciji DVI Velenje,
 • aktivno sodelovanje pri oblikovanju oz. spremembah zakonodaje v RS,
 • pravočasno informiranje glede aktualnih dogajanj na strokovnem področju,
 • itd.

 

VSI ČLANI DRUŠTVA:

 1. Andrej MAJDAK
 2. Boštjan BRILEJ
 3. Marjeta NOVINŠEK
 4. Anton DOLINŠEK
 5. Denis ŠTEMBERGER
 6. Breda VERBOVŠEK
 7. Marjan ZDOLŠEK
 8. Venčeslav KEREC
 9. Božidar HORVAT
 10. Betka KOROŠEC
 11. Milorad ŠIKMAN
 12. mag. Nikola VLAHOVIČ
 13. Aleš KOTNIK
 14. Bernard KRIVEC
 15. Jože MIKLAVC
 16. Andrej ŠPILER
 17. Mirko VOŠNER
 18. Frančišek ZAVAŠNIK
 19. Vilhelm JESENIČNIK
 20. Franc ČEGOVNIK
 21. Alojz METERC
 22. mag. Vilma FECE
 23. Anita OŠLAK
 24. Andreja BEDNJIČKI
 25. Matjaž ČASL
 26. Tomaž PRASNIC
 27. Irena NOVAK
 28. Denis OKANOVIČ
 29. Robert FORŠTNER
 30. Miran PRAZNIK
 31. Gorazd KOVČE
 32. Samo VERŠNIK
 33. Miran PRAZNIK
 34. Gorazd KOVČE
 35. Samo VERŠNIK
 36. Boris BRINOVŠEK
 37. Jadranko ANDROČEC

Kontakti vseh članov so v zavihku "ZA ČLANE".

 

PREDSTAVNIKI PARTNERSKIH DRUŠTEV IN PARTNERJEV

 1. mag. Franci KOTNIK (SŠGZ)

 

 DOSEDANJI PREDSEDNIKI:

 1. 1980-1984 Miroslav MOHORKO
 2. 1984-1988 Dobrica DIMIĆ
 3. 1988-1990 Boris BREŠAR
 4. 1990-1994 Dobrivoje RUNJAK
 5. 1994-1998 Zvone KORENJAK
 6. 1998-2000 Breda VERBOVŠEK
 7. 2000-2004 Mirko VOŠNER
 8. 2004-2008 Jože MIKLAVC
 9. 2008-2016 mag. Nikola VLAHOVIĆ
 10. 2016-  Andrej MAJDAK

 

DOSEDANJI PREJEMNIKI PRIZNANJ IN NAGRAD FUNDACIJA AVGUSTA KUHARJA:

1998   FRANC ČEGOVNIK
1999   JOŽE MIKLAVC                                  
2000   BREDA VERBOVŠEK                             
2000   ANDREJ ŠPILER                                      
2001   MILORAD ŠIKMAN                               
2002   FRANC MLINAR                                     
2003   DOBRICA DIMIĆ                                    
2004   MARJAN ZDOLŠEK                               
2005   MIRKO VOŠNER                                    
2006   VENČESLAV KEREC                              
2007   ALOJZ METERC                                      
2008   ALEŠ KOTNIK                                          
2008   FRANC ČEGOVNIK - nagrada za življenjsko delo                               
2009   ANDREJ MAJDAK                                  
2009   MIRKO VOŠNER - nagrada za izjemni dosežek                                 
2010   MIROSLAV MOHORKO                       
2011   BOŽIDAR HORVAT                               
2012   DRAGO VRABIČ                                    
2013   BERNARD KRIVEC                                 
2014   DENIS ŠTEMBERGER                            
2015   BOŠTJAN BRILEJ
2015   mag. NIKOLA VLAHOVIĆ - nagrada za življenjsko delo
2017   ELIZABETA KOROŠEC
2018   MATJAŽ ČASL
2019   FRANČIŠEK ZAVAŠNIK
2020   ANTON DOLINŠEK
2021   MARJETA NOVINŠEK
 

 

Zadetkov: 14462