Real time web analytics, Heat map tracking

Elizabeti Korošec priznanje Fundacije Avgusta Kuharja

Objavljeno Sreda, 29 November 2017
Napisal Boštjan Brilej

V okviru Simpozija "Varno in zdravo delo", ki je v dneh 16. in 17.11.2017 potekal na Bledu, so bile med drugim podeljene nagrade in priznanja Fundacije Avgusta Kuharja. Priznanje Fundacije Avgusta Kuharja, za dosežke s področja varnosti in zdravja pri delu, je prejela tudi naša članica Elizabeta Korošec.

 

To priznanje je najvišje stanovsko priznanje s tradicijo, ki ga vsako leto podelijo določenim strokovnjakom s področja VZD iz Slovenije. Elizabeta Korošec je priznanje prejela po predlogu članov Društva varnostnih inženirjev Velenje. Za prejeto priznanje ji iskreno čestitamo!

 

Boštjan Brilej

MESTO ZDRAVJA

Objavljeno Petek, 21 April 2017
Napisal Andrej Majdak

Dne 8.4.2017 so se med 9. in 12. uro na Velenjski promenadi predstavila Velenjska društva, organizacije in institucije, ki delujejo na področju zdravja. Dogodek je bil namenjen vsem občanom. Obiskovalci so se lahko posvetovali o varnem in zdravem načinu življenja, o preventivi in pomembnosti gibanja in spregovorili tudi nekaj besed s podžupanom Mestne občine Velenje z g. Petrom Dermolom, ki je dogodek tudi obiskal in pozdravil vse sodelujoče.
Društvo varnostnih inženirjev je na svoji stojnici predstavljajo pomen varstva pri delu in preverjalo zavedanje mimoidočih o njihovem pogledu na lastno varnost pri delu. Odgovorili so bili pozitivno naravnani, kar pomeni, da se ljudje zavedajo kako pomembno je skrbeti za našo varnost pri opravljanju določnega dela. Povabilu na dogodek "Velenje - mesto zdravja" smo se  v društvo z veseljem odzvali in upamo, da bomo prisotni tudi v prihodnje.

Denis Okanovič, mag. san. inž.

POROČILO IZ 37. SKUPŠČINE DVI VELENJE

Objavljeno Petek, 31 Marec 2017
Napisal Boštjan Brilej

 

Dne 16. marca 2017 je bila v sejni sobi Hotela Pake izvedena 37. skupščina DVI Velenje. Prisotnih je bilo 15 članov, kar je tretjina članstva DVI Velenje, ter en gost, mag. Franci Kotnik, direktor SŠGZ. Po uvodnem pozdravu predsednika društva Andreja Majdaka je bilo izvoljeno delovno predsedstvo skupščine. Delovni predsednik je bil mag. Nikola Vlahovič, verifikacijsko komisijo sta sestavljala Betka Korošec in Boštjan Brilej, zapisnikarica je bila Katja Skornšek, overovatelja zapisnika pa Anton Dolinšek in Breda Verbovšek.

Iz poročil predsednikov odborov je bilo slišati, da je novo vodstvo DVI Velenje v veliki večini uspešno izpolnilo zelo obsežno zastavljen cilj, da se je finančno poslovanje društva stabiliziralo, da so se razrešile odprte postavke iz preteklih let, da poslovanje poteka ažurno in skladno s Pravilnikom o finančnem poslovanju DVI Velenje, itd.. Skupščina je poleg ostalih formalnosti sprejela tudi plan prihodnjega delovanja društva, ki je prav tako ambiciozen.

Med razpravo je bilo s strani razpravljalcev slišati več pohval na (prostovoljno) delo izvršnega odbora DVI Velenje. Predsednik društva Andrej Majdak je ponovno pozval, da se v aktivnosti društva vključijo tudi ostali člani, vsi so dobrodošli. Podpredsednik društva Boštjan Brilej je podal podatke o trenutnem finančnem stanju DVI Velenje in o planiranih prihodkih in odhodkih v nadaljnjem delovanju društva. Udeleženci skupščine so izrazili razočaranje, ker Služba VZD Gorenje, d.d. ni prejela nagrade Fundacije Avgusta Kuharja, o tem se je razvila posebna razprava. Venčeslav Kerec je predstavil probleme in anomalije, ki se pojavljajo zaradi novo sprejetega Pravilnika o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti in zdravja pri delu, tudi tu se je odprla posebna razprava.

Na osnovi realizacije dnevnega reda ter podanih poročil, razprave in glasovanj na skupščini je bil zapisan zapisnik z vsemi sklepi, katere bo obravnaval izvršni odbor na prvi naslednji redni seji. Zapisnik iz skupščine in vsa pripadajoča poročila si lahko preberete v zavihku "ZA ČLANE".