Real time web analytics, Heat map tracking

SKLEP USTAVNEGA SODIŠČE GLEDE PRAVILNIKA O DOVOLJENJIH ZA OPRAVLJANJE STROKOVNIH NALOG NA PODORČJU ARNOSTI PRI DELU - strokovni sodelavci zaposleni za polni in nedoločen čas

Objavljeno Torek, 23 Maj 2017 Napisal Andrej Majdak

Obveščamo vas, da je Ustavno sodišče odločilo v zadevi: Primož Ternik s.p., Radlje ob Dravi, in drugi - Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 3. člena ter drugega in tretjega odstavka 19. člena Pravilnika o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu (Uradni list RS, št. 2/2017).

Slep U-I-50/17

Zadetkov: 5055