Real time web analytics, Heat map tracking

Varstvo osebnih podatkov

Spoštovani!

Osebne podatke, ki jih posredujejo člani DVI VELENJE se urejajo skladno z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

Kateri osebi podatki se zbirajo, za kakšen namen in kako se urejajo si lahko ogledate v OBVESTILU.

 

 

Letni plan dela

PLAN DELA ZA LETO 2015

 1. Organizacija in izvedba svečane 35. skupščine DVI, v četrtek 23.4.2015, po statutu je rok izvedbe do 30.6. v tekočem letu (še naslednja, 36. skupščina, bo volilna in bo predvidoma 21.4.2016), organizator Šikman.
 2. Oblikovanje predloga za priznanje in nagrado Fundaciji Avgusta Kuharja v 2015, prispevati FAK vsaj 50 eur, sodelovati na simpoziju o VZD s podelitvijo priznanj in nagrad Funadcije Avgusta Kuharja (ta bo predvidoma oktobra 2015), organizator Šikman.
 3. Organizacija in izvedba novega seminarja na temo pregledov delovne opreme-strojev bo predvidoma 26.03.2015, vodja delovne skupine ostane Mohorko, pomagajo, Šikman, Vlahovič, Brilej, Majdak in Kotnik.
 4. Strokovna ekskurzija v Tiki Stara Pazova in/ali Hladilniki Valjevo - Srbija, bo maja 2015, organizator Mlinar, pomaga Horvat.
 5. Na osnovi zakonodaje o društvih in izkušenj od ostalih društev, organizacijsko, pravno in tehnično urediti pogoje, da se del dohodnine (0,5%) lahko nameni DVI Velenje (društvo mora delovati v javnem interesu). Nato organizirati, da člani in širše del dohodnine tudi namenijo DVI Velenje. Vodja delovne skupine Brilej, pomagajo Majdak, Vlahović, Šikman in Štemberger.
 6. Sprememba statuta DVI Velenje, s tremi branji opraviti do 9.4.2015, vodja delovne skupine Brilej, pomagajo Majdak, Vlahović, Šikman in Štemberger.
 7. Na osnovi sistemskega pristopa poiskati novo članstvo in aktivno z osebnim kontaktom privabiti kolege iz regije, kjer deluje DVI Velenje. Vodja delovne skupine Brilej, pomagajo Majdak, Štemberger, Korošec, Šikman.
 8. Povabiti vse člane društva k bolj kreativnemu sodelovanju, s ciljem da se izvedba aktivnosti porazdeli med vse člane društva. Vodja delovne skupine Majdak, pomagata Brilej in Šikman.
 9. Poiskati in urediti poslovne prostore - pisarno za seje DVI Velenje, predvidoma na Efenkovi ulici 61, ob podjetju Provarnost Andrej Majdak; pred tem obiskati direktorico LU Velenje. Vodja delovne skupine Šikman, pomagata Majdak in Brilej.
 10. Ponovno vzpostaviti zanesljiv stik z mediji, za objavo prihajajočih dogodkov, objavo preteklih dogodkov in promocijo društva (tudi za prihajajočo 35. letnico DVI Velenje). Vodja delovne skupine Šikman, v sodelovanju s člani, ki so že sodelovali z mediji in morebitnimi novimi člani.
 11. Organizirati in izvesti okroglo mizo oz. delavnico z delovnim inšpektorjem za VZD in našega okolja, vodja organizacije Brilej, izvedba s pomočniki.
 12. Okrepiti medsebojno strokovno pomoč in izmenjavo strokovnih izkušenj s področja varnosti in zdravja med vsemi člani, vsi člani skozi celotno leto 2015 (o tem vsaj dvakrat še posebej obvesti Šikman).
 13. Povezovanje z društvom kadrovskih delavcev (Velenje in Koroška), predsednika omenjenih društev kontaktira predsednik DVI. Vodja delovne skupine Vlahovič, pomagata Zavašnik in Mlinar (rok konec januarja 2015).
 14. SŠGZ in Obrtnem združenju Velenje ponuditi brezplačno pomoč oz. sodelovanje, v smislu okrogle mize ali delavnice (problematika varnega in zdravega dela delavcev zaposlenih pri obrtnikih). Vodja organizacije Šikman, izvedba s pomočniki.
 15. Redno urejanje spletne strani www.DVI-velenje.si, urednika Majdak in Brilej skozi celotno leto 2015.
 16. Na povpraševanje iskalcev zaposlitve, nuditi pomoč mladim varnostnim inženirjem pri prvi zaposlitvi, vsi člani, koordinira Šikman.
 17. Sodelovanje predsednika, izvršnega sekretarja in ostalih funkcionarjev DVI Velenje na sejah Zveze DVI Slovenije, Zbornice in partnerskih društev in simpatizerjev, ter širše.
 18. Sredi maja (14 ali 15. Maja 2015) bomo obiskali vinsko klet Alojza Meterca, Kapelscca 45d, SV. Martin na Muri.
 19. Ob koncu leta obiskati starejše člane društva in/ali jih povabiti na manjše srečanje.
 20. Organizirati in izvesti naročilo ter dobavo 50 stenskih in 50 namiznih koledarjev ob 35. Letnici DVI Velenje, koordinira Šikman.
 21. Zadnja skupna in zaključna članska seja in seja IO, NO in DK v letu 2015, bo 12.12.2015, natanko ob 35. letnici ustanovitve Društva varnostnih inženirjev Velenje, organizator Šikman s pomočniki.

 

Letni plan dela 2015

PLAN DELA ZA LETO 2015

 1. Organizacija in izvedba svečane 35. skupščine DVI, v četrtek 23.4.2015, po statutu je rok izvedbe do 30.6. v tekočem letu (še naslednja, 36. skupščina, bo volilna in bo predvidoma 21.4.2016), organizator Šikman.
 2. Oblikovanje predloga za priznanje in nagrado Fundaciji Avgusta Kuharja v 2015, prispevati FAK vsaj 50 eur, sodelovati na simpoziju o VZD s podelitvijo priznanj in nagrad Funadcije Avgusta Kuharja (ta bo predvidoma oktobra 2015), organizator Šikman.
 3. Organizacija in izvedba novega seminarja na temo pregledov delovne opreme-strojev bo predvidoma 26.03.2015, vodja delovne skupine ostane Mohorko, pomagajo, Šikman, Vlahovič, Brilej, Majdak in Kotnik.
 4. Strokovna ekskurzija v Tiki Stara Pazova in/ali Hladilniki Valjevo - Srbija, bo maja 2015, organizator Mlinar, pomaga Horvat.
 5. Na osnovi zakonodaje o društvih in izkušenj od ostalih društev, organizacijsko, pravno in tehnično urediti pogoje, da se del dohodnine (0,5%) lahko nameni DVI Velenje (društvo mora delovati v javnem interesu). Nato organizirati, da člani in širše del dohodnine tudi namenijo DVI Velenje. Vodja delovne skupine Brilej, pomagajo Majdak, Vlahović, Šikman in Štemberger.
 6. Sprememba statuta DVI Velenje, s tremi branji opraviti do 9.4.2015, vodja delovne skupine Brilej, pomagajo Majdak, Vlahović, Šikman in Štemberger.
 7. Na osnovi sistemskega pristopa poiskati novo članstvo in aktivno z osebnim kontaktom privabiti kolege iz regije, kjer deluje DVI Velenje. Vodja delovne skupine Brilej, pomagajo Majdak, Štemberger, Korošec, Šikman.
 8. Povabiti vse člane društva k bolj kreativnemu sodelovanju, s ciljem da se izvedba aktivnosti porazdeli med vse člane društva. Vodja delovne skupine Majdak, pomagata Brilej in Šikman.
 9. Poiskati in urediti poslovne prostore - pisarno za seje DVI Velenje, predvidoma na Efenkovi ulici 61, ob podjetju Provarnost Andrej Majdak; pred tem obiskati direktorico LU Velenje. Vodja delovne skupine Šikman, pomagata Majdak in Brilej.
 10. Ponovno vzpostaviti zanesljiv stik z mediji, za objavo prihajajočih dogodkov, objavo preteklih dogodkov in promocijo društva (tudi za prihajajočo 35. letnico DVI Velenje). Vodja delovne skupine Šikman, v sodelovanju s člani, ki so že sodelovali z mediji in morebitnimi novimi člani.
 11. Organizirati in izvesti okroglo mizo oz. delavnico z delovnim inšpektorjem za VZD in našega okolja, vodja organizacije Brilej, izvedba s pomočniki.
 12. Okrepiti medsebojno strokovno pomoč in izmenjavo strokovnih izkušenj s področja varnosti in zdravja med vsemi člani, vsi člani skozi celotno leto 2015 (o tem vsaj dvakrat še posebej obvesti Šikman).
 13. Povezovanje z društvom kadrovskih delavcev (Velenje in Koroška), predsednika omenjenih društev kontaktira predsednik DVI. Vodja delovne skupine Vlahovič, pomagata Zavašnik in Mlinar (rok konec januarja 2015).
 14. SŠGZ in Obrtnem združenju Velenje ponuditi brezplačno pomoč oz. sodelovanje, v smislu okrogle mize ali delavnice (problematika varnega in zdravega dela delavcev zaposlenih pri obrtnikih). Vodja organizacije Šikman, izvedba s pomočniki.
 15. Redno urejanje spletne strani www.DVI-velenje.si, urednika Majdak in Brilej skozi celotno leto 2015.
 16. Na povpraševanje iskalcev zaposlitve, nuditi pomoč mladim varnostnim inženirjem pri prvi zaposlitvi, vsi člani, koordinira Šikman.
 17. Sodelovanje predsednika, izvršnega sekretarja in ostalih funkcionarjev DVI Velenje na sejah Zveze DVI Slovenije, Zbornice in partnerskih društev in simpatizerjev, ter širše.
 18. Sredi maja (14 ali 15. Maja 2015) bomo obiskali vinsko klet Alojza Meterca, Kapelscca 45d, SV. Martin na Muri.
 19. Ob koncu leta obiskati starejše člane društva in/ali jih povabiti na manjše srečanje.
 20. Organizirati in izvesti naročilo ter dobavo 50 stenskih in 50 namiznih koledarjev ob 35. Letnici DVI Velenje, koordinira Šikman.
 21. Zadnja skupna in zaključna članska seja in seja IO, NO in DK v letu 2015, bo 12.12.2015, natanko ob 35. letnici ustanovitve Društva varnostnih inženirjev Velenje, organizator Šikman s pomočniki.

 

 

Podkategorije