Real time web analytics, Heat map tracking

39. SKUPŠČINA DVI VELENJE

Objavljeno Sreda, 20 Marec 2019 Napisal Boštjan Brilej

Dne 14. marca 2019 je bila v restavraciji DK Velenje izvedena 39. skupščina DVI Velenje. Prisotnih je bilo 16 članov. Po uvodnem pozdravu predsednika društva je bilo izvoljeno delovno predsedstvo skupščine. Iz poročil predsednikov odborov je bilo slišati, da je vodstvo DVI Velenje v celoti in uspešno izpolnilo zelo obsežno zastavljencilj, da je finančno poslovanje društva urejeno, da poslovanje poteka ažurno in skladno z internimi akti društva, itd..

Skupščina je poleg ostalih formalnosti sprejela tudi plan prihodnjega delovanja društva, ki je prav tako ambiciozen in skladen z delovanjem v javnem interesu. Sprejeti so bili trije novi člani društva. Skupščina je potrdila predlog, da Frančišek Zavašnik kandidira za priznanje Fundacije Avgusta Kuharja.

Med razpravo je bilo slišati več pohval na (prostovoljno) delo posameznih članov DVI Velenje in pohvale za uspešno organizirane dogodke, kot je bil seminar v Gorenju in ekskurzija na Madžarsko.

Na osnovi realizacije dnevnega reda ter podanih poročil, razprave in glasovanj na skupščini je bil zapisan zapisnik z vsemi sklepi, katere bo obravnaval izvršni odbor na prvi naslednji redni seji. Zapisnik iz skupščine in vsa pripadajoča poročila si lahko preberete v zavihku "ZA ČLANE".

Zadetkov: 2198