Real time web analytics, Heat map tracking

Dr. Jožef Horvat - 3. 10. 2018 izvoljen za predsednika šeste uprave Fundacije Avgusta Kuharja 2018-2022

Objavljeno Četrtek, 18 Oktober 2018
Napisal Andrej Majdak

Skupščina Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS) je 17. 11. 2017 pooblastila izvršni odbor ZDVIS, da imenuje šesto upravo Fundacije Avgusta Kuharja. Izvršni odbor je na korespondenčni seji 20. 2. 2018 imenovala šesto upravo v mandatu 2018-2022 v naslednji sestavi:

 Društvo:                                          Predstavnik:

MDVI Novo mesto                             Miro Škufca

DVI Ljubljana                                    Jožef Horvat

DSDVZD Ptuj                                    Iztok Trafela

DVI Gorenjske                                  Janez Fabijan

DVIT Maribor                                     Vilko Švab

DVI Velenje                                      Franc Mlinar

DVI Celje                                          Božidar Jurko

DVI Severno Primorske regije           Stanko Ožbot

DVI Koper                                         Jožef Krečič

 

Dr. Jožef Horvat iz Društva varnostnih inženirjev Ljubljana je bil 3. 10. 2018 na 2. seji šeste uprave Fundacije Avgusta Kuharja soglasno izvoljen za njenega predsednika v obdobju 2018-2022.

Več si lahko preberete na http://www.fundacija-avgustakuharja.si/

 

POROČILO O IZVEDBI SEMINARJA

Objavljeno Sreda, 26 September 2018
Napisal Andrej Majdak

 

Dne 6.9.2018 je naše društvo izvedlo seminar s področja varnosti pri delu.

Seminar je potekal v prostorih podjetja GORENJE d,d., z naslovom »IZ TEORIJE V PRAKSO«. Seminarja se je udeležilo preko 100 slušateljev. S strani udeležencev smo prejeli vrsto pohval in pozitivnih odzivov, kar nakazuje, da je pripravljalna ekipa več kot odlično odigrala svojo vlogo.

Teme seminarja so bile skrbno izbrane, prav tako predavatelji. Celotni seminar je bil usmerjen tako kot pravi naslov: iz teorije v prakso.

Ni potrebno posebej poudariti, da je področje varnosti pri delu izjemno široko in z dneva v dan bolj zahtevno. Na delovna mesta z velikimi koraki prihaja sodobna tehnologija, z novimi postopki in metodami dela. Vse to nam narekuje, da je potrebno stopiti v korak s časom in se oborožiti z dobrimi, koristnimi in predvsem svežimi informacijami in znanji. Ta seminar pa je nedvomno bil ena od priložnosti za to.

Seminar je bil zaokrožen z ogledom dela proizvodnje podjetja Gorenje d.d..

 

Nekaj foto utrinkov iz seminarja:

 

 

 

 

 

 

 

POROČILO 38. SKUPŠČINE

Objavljeno Ponedeljek, 14 Maj 2018
Napisal Andrej Majdak

POROČILO 38. SKUPŠČINE

Dne 15. marca je bila v restavraciji DK izvedena 38. skupščina DVI Velenje. Prisotnih je bilo 18 članov, kar je malo manj kot polovica članov. Po uvodnem pozdravu predsednika je bilo izvoljeno delovno predsedstvo skupščine. Delovni predsednik je bil mag. Nikola Vlahovič, verifikacijsko komisijo sta sestavljala Betka Korošec in Boštjan Brilej, zapisnikarica je bila Katja Skornšek, overovatelja zapisnika pa Anton Dolinšek in Breda Verbovšek.

Predsednik je podal poročilo o delovanju DVI za leto 2017, ter poudaril, da je bil obsežno zastavljen cilj v večini uspešno izpolnjen. Za najpomembnejši dogodek je izpostavil organizacijo seminarja, katerega udeležba je bila več kot pričakovana. Pohvalil je tudi organizatorje in ostale za odlično izvedeno strokovno ekskurzijo na Češko.

Skupščina je potem poleg ostalih formalnosti sprejela tudi plan prihodnjega delovanja društva.

Zapisnik iz skupščine in vsa pripadajoča poročila si lahko preberete v zavihku "ZA ČLANE".

Zapisala: Katja Skornšek

 

MESTO ZDRAVJA 2018

Mestna občina Velenje je tudi letos na velenjski promenadi ob svetovnem dnevu zdravja organizirala prireditev, ki so jo poimenovali Velenje - mesto zdravja. V okviru prireditve je bilo pripravljenih več aktivnosti, obiskovalci so se lahko posvetovali o varnem in zdravem načinu življenja, o preventivi in pomembnosti gibanja. Dogodek je bil namenjen vsem občanom.

 

 

Naše društvo, ki pretežno deluje na področju varnosti in zdravja pri delu, je s sodelovanjem na prireditvi ponovno povezalo prijetno s koristnim. V glavnem smo DVI Velenje na prireditvi zastopali Milorad Šikman, Božo Horvat, Elizabeta Korošec in Katja Skornšek. Stojnico z različnim propagandnim materialom smo pripravili že zjutraj, nato pa ves čas prireditve na različne načine promovirali delovanje našega društva. Preverjali smo tudi zavedanje mimoidočih o njihovem pogledu na lastno varnost pri delu in odgovorili so bili pozitivno naravnani, kar pomeni, da se ljudje zavedajo resnosti področja.

Stojnico je obiskalo precej radovednih občanov, prav tako pa se je pri nas ustavil tudi podžupan Peter Dermol in za nami delil nekaj spodbudnih besed.

 

Dan je bil sončen in tudi vzdušje na stojnicah temu primerno.