Real time web analytics, Heat map tracking

ZAKLJUČNA IN SVEČANA SEJA 2015

Objavljeno Četrtek, 14 Januar 2016
Napisal Andrej Majdak

Zaključna in svečana seja DVI Velenje je bila dne 14.12.2015. Udeležilo se jo je 26 članov in gostov. G. Jože Miklavc je predstavil kronologijo društva vse od ustanovitve v decembru 1980 pa vse do danes. Predsednik društva g. Nikola Vlahovič pa je podal podrobnejšo trenutno stanje društva in načrte za prihodnost.

  

 

BOŠTJANU BRILEJU PRIZNANJE AVGUSTA KUHARJA

Objavljeno Ponedeljek, 07 December 2015
Napisal Andrej Majdak

 

Boštjan Brilej je prejel priznanje Fundacije Avgusta Kuharja, za "izjemno strokovno delo na področju stroke varnosti in zdravja pri delu". To priznanje je najvišje stanovsko priznanje s tradicijo, ki ga vsako leto podelijo določenim strokovnim delavcem iz VZD iz Slovenije. Predlagali so ga člani Društva varnostnih inženirjev Velenje, predlagane kandidate nato preveri in odobri strokovna komisija iz Fundacije Avgusta Kuharja. Priznanje je Boštjan prejel na podelitvi v okviru simpozija VZD dne 22.10.2015 v Novi Gorici. 

 

 

Povzetek utemeljitve predlagateljev:

Dosežki v Boštjanovi poklicni karieri na področju VZD zajemajo opis vseh uspešno zaključenih izobraževanj in strokovnih usposabljanj, začetke poklicne poti na področju VZD, največji dosežki v poklicni karieri pa obsegajo dosedanje delovanje v Esotechu. Predlagatelji so v okviru Esotecha navedli Boštjanovo strokovno delo in vpliv na zmanjšanje števila nezgod pri delu ter da je Boštjan s svojimi strokovnimi pristopi pomembno pripomogel k dvigovanju zavesti in kulture VZD v Esotechu, v poslovno povezanih družbah in pri poslovnih partnerjih. Podrobneje so navedli tudi celovito delo strokovnega delavca za VZD, strokovno delo v projektno organiziranem podjetju in strokovno delo na gradbiščih, vpeljavo in vzdrževanje standarda OHSAS 18001, koordiniranje skupine za celovito kakovost, vodenje projektov, itd..

Strokovno delo v Društvu varnostnih inženirjev Velenje zajema uspešno vodenje več projektnih skupin v okviru delovanja društva, v katerih so posebej izpostavili organizacijo in izvedbo dveh strokovnih in zelo odmevnih seminarjev iz VZD, pripravo internih aktov društva, pridobivanje sredstev za društvo, sodelovanje pri organizaciji strokovnih ekskurzij društva, sodelovanje z Mestno občino Velenje, pridobitev statusa za delovanje društva v javnem interesu, sodelovanje pri spremembah določene zakonodaje na državnem nivoju, itd.